Názvy políček někdy nemusí být každému uživateli jasné. V případě vlastních i standardních polí v systému může být pomocnou rukou chytrá vychytávka, která poradí. Říkáme jí „tooltipy“. Tooltipy se zobrazí u polí, pakliže najedete myší na název pole. Zobrazí se stručná informace o tom, co je dané pole zač.