K jednotlivým záznamům si můžeme přikládat přílohy. Snadným přetažením z našeho zařízení pomocí myši na místo v systému pro nahrání dokumentu nebo manuálně, kdy se nám otevře okno s našimi záznamy, kde výběrem vložíme dokument do systému taktéž.

Tímto způsobem předcházíme chaosu v dokumentech, které jsou tak organizované a přiřazené na požadovaná místa.

Poznámka

Pokud chceme, aby o nahrání souboru byli informováni uživatelé systému, zadáme jejich uživatelská jména v sekci Účastníci do pole Přiřazen K. Následně budou tito uživatelé notifikováni o nahrání našich souborů na tomto záznamu.

Na entitě Dokumentů jako takových (v menu pod položkou HelpDesk), můžeme třídit dle typu a dalších možností, které lze nastavit. Můžeme dokument nastavit jako šablonu a dále s ním tak pracovat. Zde můžeme, jako na jiných záznamech, k dokumentu diskutovat, popř. k němu přidávat další dokumenty.

Poznámka

Na nahrané soubory můžeme nahlédnout pomocí ikony oka. Dojde k otevření souboru. Ale nebojte, nejedná se o editaci a dokument tak nijak nezměníte.